dijous, 15 de març de 2012

Els pirates famosos

Ja hem estudiat els tipus de pirates que n'hi ha, ara anem a començar a estudiar els pirates famosos i entre ells per supost a Jack Sparrow.