dimarts, 13 de març de 2012

"La muñeca"

"La muñeca" es el titol del quadre que estem treballant en el taller d'art de Ripollés.I aixina es com els lleons l'han dibuixat.